Huisregels

 

Deze huisregels zijn samengesteld om de rechten en plichten van de vraagouders en van de gastouder te verduidelijken. Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd, krijgt u hierover bericht.

 

Openingstijden

Gastouder Heleen Velthuis-Bos van gastouderopvang de bosuiltjes  is open op

maandag, dinsdag, donderdag van 7.30-17.30


Gastouderopvang de bosuiltjes vangt kinderen op in de leeftijd van 0-4 jaar. 

 

Tarieven

Het uurtarief  bij gastouderopvang de Bosuiltjes is €6,75 per uur bij minimaal urenafname van 8 uur per dag per week per kind.


Naast het uurtarief van de gastouder betalen de vraagouders bureaukosten aan het gastouderbureau, zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang.

Tariefwijzigingen van de gastouder worden tenminste 1 maand van te voren doorgegeven (whatsapp). Bij niet akkoord van de tariefwijzigingen blijft de opzegtermijn onverminderd van kracht en nog tegen het oude tarief.

 

Opzeggen

Opzeggen dient een maand van te voren schriftelijk (per mail/whatsapp) te geschieden bij zowel de gastouder als de gastouderbureau

.

Vakantie en sluitingsdagen

Minimaal 1 maand van te voren geven de vraagouders hun vakantie door, dit geldt ook voor de gastouder.

 

Nationale feestdagen 

Op nationale feestdagen is de opvang gesloten. Dit zijn de volgende dagen, nieuwjaarsdag, 1e en 2e paasdag, Hemelvaartsdag , 1e en 2e pinksterdag, koningsdag, bevrijdingsdag (lustrumjaar),1e en 2e kerstdag. 

De feestdagen zullen doorberekend worden, dit is volgens landelijke richtlijnen, mits uiteraard de dag op de opvangdag valt.

 

Afname vakantie 

Naast de vakanties die de gastouder afneemt mag de vraagouders ook per kalenderjaar maximaal 4 weken
vakantie [kosteloos] opnemen. Mits dit een maand van te voren schriftelijk (whatsapp) is doorgegeven. Dit wordt alleen en minimaal per dag afgenomen.
 
Bij afwezigheid buiten de 4 weken
vakantie zal bij een opvangdag 100 % doorberekend worden.

 

Ziekte gastkind

Is uw kind ziek? Neem dan zo snel mogelijk contact op voor overleg. In de meeste gevallen, is uw kind welkom, mits de aandacht nog gecombineerd kan worden met de ook andere (gast)kinderen. 

Bij afwezigheid van het kind worden de contracturen 100%  doorberekend i.v.m. dat gastouder wel beschikbaar is voor opvang.

In geval van ziekte van het kind neemt de gastouder contact op met de personen zoals vermeld op
het formulier als 1e contact persoon, bij geen aanwezigheid de volgende.

 

 Ziekte gastouder

Als de gastouder of 1 van haar gezinsleden ziek is of calamiteit is en de opvang kan niet doorgaan, zal de gastouder dit zo snel mogelijk doorgeven en zullen deze uren niet doorberekend worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een vervangende gastouder, het GOB kan u daarmee helpen en de gastouder heeft een aantal telefoonnummers van gastouders, die de gastouder u kan doorgeven indien gewenst.                                                                                                                                                                                       

 

Halen en brengen:

Gastkind wordt bij de voordeur lopend (wanneer kind kan lopen) gebracht, wanneer

kindje nog niet kan lopen graag in maxicosi voor een gezellige welkom voor iedereen om

elkaar leuk te kunnen bewonderen en te helpen als helpend handje en de gastouder

iedereen kan begeleiden op t moment van welkom. Gastouder zal met alle

gastkind(eren) afscheid nemen bij de voordeur en verder helpen met schoenen en jas, bij

ophalen zal kind ook weer fijn startklaar opgehaald kunnen worden.


Indien uw kind door iemand anders gehaald wordt, dient u dit van te voren door te geven. Indien wij deze persoon nog niet kennen, dient deze persoon zich aan de voordeur te legitimeren en is gastouder van te op de hoogte gebracht ivm naamgegevens en foto van persoon is in bezit. Als het niet van te voren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.

 

Het kan soms even duren voordat de deur open gedaan wordt, bijvoorbeeld als de gastouder net een luier aan het verschonen is of een kindje van/naar bed haalt/brengt. Wacht rustig even bij de deur (of kijk even naar binnen) en wordt er na een paar minuten nog niet opengedaan bel of klop dan nog een keer. Wellicht heeft de gastouder dan de deurbel of het kloppen niet gehoord.

 

Eten en drinken

Ontbijt, lunch, fruit en tussendoortjes, uitgezonderd borstvoeding/flesvoeding zitten bij de uurprijs in. Bij een voedselallergie graag ook zelf eten meegeven ivm veiligheid.

 

Verzorging/luiers en wat meegeven


Graag standaard in de tas: speen(indien nodig), knuffel, sloffen, slaapzak, reservekleding, luiers, lotiondoekjes, sudo crème/zinkzalf, zonnebrandcrème, thermometer, opvangboekje [wanneer er behoefte aan is i.p.v. Whatsapp/ mondeling overleg], fles/tuitbeker/rietjesbeker(voorzien van naam en antilek), flespoederbakje(voorzien van naam en hoeveelheid water, melkpoeder  wat erin moet). Bij flesvoeding altijd 1 extra voeding meegeven en bij borstvoeding kan de gastouder een extra flesje(voorzien van datum en hoeveelheid) in de vriezer bewaren in geval van nood.    

                                                        

Verjaardagen, afscheid.

Verjaardagen en afscheid van de gastkinderen vieren we in de opvang, op of rond de verjaardag/afscheid van het kind(in overleg kiezen we daarvoor de datum)
Uw kind mag een traktatie meenemen, als u dat leuk vindt. De gastouder maakt tijdens het feestje foto’s, zodat u deze later kan bekijken.

 

Spelen

We proberen elke dag buiten te spelen, of naar buiten te gaan, wilt u rekening mee houden met de kleren die u uw kind aantrekt(deze kunnen vies worden) Heeft u liever dat uw kind speelkleren voor buiten aankrijgt, wilt u die dan meegeven en even doorgeven aan de gastouder.
Ook binnen spelen/knutselen we, de gastouder probeert zoveel mogelijk de kleding te beschermen tegen vlekken, ook hiervoor geldt, trek uw kind niet de allermooiste kleren aan, die niet vies mogen worden. Voor buitenspelen is het handig, als het regenachtig is, dat uw kind regenlaarzen mee geeft. Verder is het voor binnen fijn als uw kind sloffen mee heeft.

 

Vervoer

De gastouder vervoert de kinderen lopend en of met de 4lingwagen.

 

Medicijnen en allergieën

In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd het formulier “medicijngebruik” in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. Nieuwe medicatie wordt niet door de gastouder aan uw kind gegeven in verband met mogelijke allergische reacties.
Mocht uw kind allergieën hebben, dan graag doorgeven, zodat de gastouder daar rekening mee kan houden.

 

Hygiëne en veiligheid

Uit hygiënisch oogpunt worden de schoenen uitgedaan bij '' slecht weer''. Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden zodat er naar hartenlust gerold en gekropen kan worden. Uw kind kan hier op slofjes(zelf meegeven) of op sokken/blote voeten.

 

Aansprakelijkheid

De gastouder kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van goederen die door de vraagouder aan het kind meegegeven worden naar de opvangplek.
Vraagouders en gastouder zijn verplicht een WA verzekering te hebben.